GOIKO TORRE

1927 tik, herri txikietako » ultramarinos » denda izatetik, gaur egun, mertzeria, oheko erropak, pijamak, puerikultura, barruko erropak, etxeko zapatilak eta ehunkiak ere, saltzen ditugu.
2007 an, » Euskal Denda » ireki genuen, baserritar edo arrantzale erropetan aukera zabalago bat lortuz, Beheko Torre izenagaz…
Gaur, denda berean gaude, Goiko Torre izenez ezagutzen dan beti betiko denda…